dhcp üzerinde çoklu-rezervasyon kaydı ekleme

DHCP üzerinde tek tek rezervasyon kayı ekleme son derece sıkıcı bir durumdur. Ne yazık ki 2008 R2...

Read More