Bir sanal makineyi tüm sanal donanımları ve konfigürasyonu ile çalıştığı host üzerinden başka bir host’a (depolama alanı içeriğiyle birlikte) taşımak için kullanabileceğiniz en basit ve min. konfigürasyon gerektiren yöntem Export/Importyöntemidir.

Virtualization Infrastructure’ınıza göre farklı topolojilere, farklı hardware/storage ürünlerine sahip olabilirsiniz. Örneğin cluster ortamında çalışan node’larınız yada standalone çalışan host’larınız olabilir. Ne şekilde olursa olsun, Hyper-V üzerinde çalışan bir VM’i export ederek farklı bir Hyper-V Host üzerine import etmek gerçekten çok zahmetsiz bir işlemdir.

şimdi bu işlem nasıl yapılır bakalım,

 

hyp1

Bir VM’i import edebilmek için önce export etmiş olmanız gerekir çünkü export işlemi ile daha sonra import edilebilecek bir takım dosyalar yaratılır ve ancak bu dosyaları import edebilirsiniz. Mesela çalışan bir VM’in dosyalarını manual olarak bir yerlere kopyalayıp başka bir host üzerine taşıyabilirsiniz. Ama bu dosyaları import menüsü ile host üzerine alamazsınız çünkü bu dosyalar Hyper-V için importable değildir. Bu manual kopyalanmış/taşınmış VM dosyalarını yine manual ve daha fazla efor gerektiren bir dizi konfigürasyon ile çalışır hale getirebilirsiniz ama bir çok durumda eski VM’in bire bir kopyasını elde edemeyebilirsiniz.

Bir VM’i Hyper-V Manager konsolu kullanarak export etmek için ilgili VM seçiliyken Actions bölümündeki Export…’u yada VM’in name’inin üzerine sağ tıklayarak ulaşacağınız Export…‘u kullanabilirsiniz.

 

hype2

 

makineyi taşıyacağımız konumu browse tan seçerek export diyoruz.

 

hype3

status alanında export işleminin ne durumda olduğunu izleyebiliriz. Bu süreye etki eden en temel faktör, export ettiğiniz VM üzerindeki virtual disklerin sayısı ve size’larıdır. VM’iniz ne kadar büyük virtual disklere sahipse, export süresi de o derece uzun olacaktır. Ama genel anlamda süre, local disk üzerindeki bir datayı aynı yada başka bir disk üzerine kopyalamak ile aynıdır çünkü aslında arka planda gerçekleşen işlem bir nevi copy/paste’tir.

hy4

 

export işlemi bittiğinde taşımamız için yukarıdaki klasör lerin oluştuğunu görmemiz gerekmektedir. export işlemi tamamlandıktan sonra import işlemi için oluşan klasörü yeni host a kopyalıyoruz ve yeni hosttaki hyper – v ekranına geliyoruz.

 

hyp5

Import Virtual Machine… dedikten sonra export edip taşıdığımız dosyaların bulunduğu dizini göstermelisiniz.

hype6

browse butonu üzerinden taşıdığımız dizindeki dosyaları göstererek next diyorum.

hype7

 

select virtual machine  alanında makinein ismini gördükten sonra next diyerek devam ediyorum.

hype8

 

Eğer VM’i export edip bir hosttan başka bir hosta taşıdıysak (eskisini ortadan kaldırark) yada VM’in başına birşey geldi ve yine eskisini ortadan kaldırark aynı host üzerine daha önceden export edilmiş kopyayı import ederken Move or restore the virtual machine (use the existing unique ID) seçeneğini kullanmak uygundur. Bu seçenek VM’e yeni bir ID atamaz, eski ID ile devam etmesni sağlar çünkü biz zaten eski VM’i kullanmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle eski ID’si ile gelmesi doğru olandır.

 

hype9

 

connect network alanında sanal makine için oluşturulan sanal swich i seçerek Next diyoruz.

hype10

 

summary  ekranında finish diyerek taşıma işlemini bitiriyoruz.

hype11

 

 

ve görüldüğü üzere domain controller artık yeni host unda çalışmaktadır.